Garantibetingelser

Der er 5 års garanti fra købsdato, når du som privatkunde køber en Moccamaster. Men du har mulighed for at øge det til 10 års garanti, hvis du inden for 6 måneder efter købet registrerer dig her

Det er vigtigt at gemme kvitteringen, som er dit købsbevis. Det er kun kaffemaskiner, der står i private husholdninger! der kan blive registreret.

Hvis produktet bliver repareret, mens der er garanti, udvides garantien ikke til mere end 5 år fra den oprindelige købsdato.

Garantien dækker defekter og komponentfejl, der relaterer til produktionen.

Garantien bortfalder, hvis produktet bruges til erhvervsmæssige formål. Undtagelser fra garantien er specificeret under:

Undtagelser fra garantien:

Normalt slid, ridser, buler og skader der er sket pga. at den er tabt, stødt o.l.Hvis produktet er brugt til andre formål end at brygge kaffe.Løse dele så som udløbsrør, filtertragt, låg og kander.Skade forårsaget af rengøringsmidler eller afkalkningsprodukter som ikke er anbefalet af Moccamaster.Fragt håndteret eller bestilt af kunden.

Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert opbevaring, hvis maskinen er brugt til andre formål, tilslutning til forkert spænding, skader forårsaget af kemiske stoffer, korrosion, skade forårsaget af vand, frost eller anden miljømæssig påvirkning.

Hvis en autoriseret servicetekniker ikke kan finde fejl ved produktet, dækker garantien ikke relaterede omkostninger.

Hvis andre end autoriserede teknikere udfører reparationer eller ændringer, eller hvis der er anvendt uoriginale dele, bortfalder garantien.

Service og reparation: Kontakt din lokale forhandler eller support.